Behörighet till våra utbildningar

Du kan antas till utbildningen på två olika sätt:

1. Behörig till utbildningen

För att vara behörig till utbildning krävs det att du uppfyller Grundläggande behörighet och Särskild behörighet. Läs nedan vad som gäller för respektive utbildning.

2. Reell kompetens eller fri kvot

 • Om du saknar en viss del av behörigheten men anser att du har motsvarande kunskap genom t ex arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse, kan vi granska din reella kompetens för att se om vi kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.
 • Om du saknar viss del av behörigheten, men det ändå finns omständigheter som gör att vi anser att du har goda förutsättningar att klara utbildningen och senare kunna verka inom yrkesområdet, kan du antas via fri kvot. Det finns ett begränsat antal platser som kan vikas åt fri kvot-ansökningar.
  Vill du söka via reell kompetens eller fri kvot, läs mer här….

Grundläggande behörighet

Krävs på alla våra utbildningar. Behörig att antas till utbildningen är den som:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom
  kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Du bedöms även som behörig mot de särskilda förkunskapskraven genom annan motsvarande svensk eller utländsk utbildningen eller yrkeserfarenhet. De handlingar som intygar de särskilda förkunskapskraven skickas med i ansökan till utbildningen För sökanden med utomnordiska gymnasiebetyg krävs en bedömning och intyg från Verket för högskoleservice (VHS) eller Universitets- och högskolerådet.

Särskild behörighet

Säljare B2B (Stockholm)

 • Engelska A/5, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Svenska A/1, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Matematik A/1, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • 1 års yrkesrelaterad erfarenhet.

Den relaterade yrkeserfarenheten ska vara från en sammanhängande anställning (heltid) eller flera sammanlagda anställningar inom handel, service, försäljning, ekonomi eller annat kundrelaterat arbete. Yrkeserfarenheten ska ha omfattat – eller motsvara – minst en halvtidstjänst (50% tjänstegrad) under ett års tid.

Säljare B2B (Malmö)

 • Engelska A/5, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Svenska A/1, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Matematik A/1, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.

Lönespecialist (Stockholm och Malmö)

 • Engelska A/5, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Svenska A/1, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Matematik A/1, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.