Sidan är under uppdatering

Obligatoriska kurser

Kurs Poäng
Butiksekonomi 20
Examensarbete 15
Kompetensportfölj och Entreprenörskap 10
Kvalificerad och konsultativ försäljning 15
Lärande i arbete 1 (LIA) 30
Lärande i arbete 2 (LIA) 30
Omnichannel och multichannel retailing 25
Personaladministration 20
Schemaläggning och tidsrapportering 10
Service management 20
Team management 20
TOTALT 215

 

Butiksekonomi 20 p
Kursens syfte är att behandla ekonomiska samband och grundläggande ekonomistyrning relevant för handeln. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om pris- och kostnadsberäkningar, budget och nyckeltal samt förmåga att planera, administrera och påverka ekonomin i en butik/resultatenhet.

Examensarbete 15 p
Kursens syfte är att den studerande ska lösa ett sammansatt yrkesrelaterat problem genom att tillämpa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Kompetensportfölj och Entreprenörskap 10 p
Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Kvalificerad och konsultativ försäljning 15 p
Kursens syfte är att behandla personlig och konsultativ försäljning med fokus på att tillgodose kundens behov och därigenom optimera butikens försäljning.

Lärande i Arbete 1 30 p
Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom arbete med verksamhetsplanering, personalledning och försäljningsoptimering.

Lärande i Arbete 2 30 p
Kursen ger kunskaper om yrkesrollens och den specifika arbetsplatsens praktiska arbete med verksamhetsplanering, personalledning och försäljningsoptimering.

Omnichannel och multichannel retailing 25 p
Kursens syfte är att behandla digitala köpprocesser och användande av olika försäljningskanaler och sociala medier för försäljning och marknadsföring.

Personaladministration 20 p
Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper omrelevanta HR-processer och förmåga att hantera organisationsfrågor i yrkesrollen som Butiksledare.

Schemaläggning och tidsrapportering 10 p
Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om schemaläggning och effektiv bemanning samt förmåga att med IT-stöd organisera och optimera butikens personalresurser.

Service management 20 p
Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om kundvård och påverkansfaktorer i handeln samt förmåga att utveckla och företräda en butiks servicekoncept.

Team Management 20 p
Du får kunskaper i att arbeta målinriktat med värderingar och arbetsglädje. Du lär dig att kommunicera budskap och genomföra medarbetarsamtal. Du får kunskap i att utveckla försäljning och lönsamhet genom effektivt teamarbete.