Efter avslutad utbildning

Efter examen kan du arbeta som butikschef på ett stort eller medelstort företag. Du har även kompetens för att arbeta som varuhuschef, avdelningschef, arbetsledare eller säljledare i butik eller på ett större företag.

Efter avslutad utbildning kommer du ha

  • Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk verksamhetsplanering, personalledning och försäljningsoptimering i yrkesrollen som Butiksledare.
  • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes-och kompetensområden såsom företagsekonomi, redovisning och HR.
  • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk
    verksamhetsplanering, personalledning och försäljningsoptimering i yrkesrollen som Butiksledare.

Du kommer ha färdigheter i att

  • Identifiera resurser för att utföra, specialiserade arbetsuppgifter inom arbete med verksamhetsplanering, personalledning och försäljningsoptimering i yrkesrollen som Butiksledare.
  • Lösa sammansatta problem inom arbete med verksamhetsplanering, personalledning och försäljningsoptimering i yrkesrollen som Butiksledare.
  • Kommunicera åtaganden och lösningar gällande arbete med verksamhetsplanering, personalledning och försäljningsoptimering i yrkesrollen som Butiksledare på såväl svenska som ytterligare ett språk.

Du kommer att ha kompetenser för att

  • Självständigt behandla teoretisk och praktisk verksamhetsplanering, personalledning och försäljningsoptimering på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som Butiksledare.
  • Övervaka arbete med verksamhetsplanering, personalledning och försäljningsoptimering samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som Butiksledare.