YH-utbildningar i Göteborg ht 2018

SSB Stockholm School of Business presenterar hösten 2018 sex yh-utbildningar i Göteborg i samarbete med yrkeshögskolorna Medieinstitutet, John Ericsson Institutet och Travel Education Centre.

Utbildningar som leder till jobb

Utbildningarna har stark förankring i arbetslivet. En viktig del av utbildningarna är LIA (lärande i arbete) ute på företag/organisationer, där kunskaperna prövas i praktiken. Studenten får direkt kontakt med arbetslivet inom det område de inriktat sig på, vilket är en av anledningarna till att så många får jobb inom det område de utbildat sig.

SSBs YH-utbildningar i Göteborg

Säljare B2B – 2 år

Utbildning för dig som vill arbeta med avancerad försäljning som Key Account Manager, säljkonsult eller marknadsförare. Du får lära dig affärsekonomi, juridik och marknadsföring samt att behärska de digitala kanalerna för kvalificerad försäljning.Fokus ligger på försäljning, affärsmannaskap, marknadskommunikation och upphandling.

SSB i sambarbete med Medieinstitutet

Front End Developer – 2 år

Utbildningen för dig som vill arbeta med webbutveckling med inriktning på responsiv design och mobila plattformar. Som Front End Developer kommer du få lära dig såväl webbdesign som att utveckla webbplatser för olika plattformar och enheter. Du kommer bl.a. lära dig HTML5, CSS3, Javascript, PHP, etc.

Webbkommunikatör sociala medier – 2 år

Utbildning i digital kommunikation som tar fasta på den snabba utvecklingen inom webb och sociala medier. Lära dig hantera det skrivna ordet, journalistiska principer, sociala medier, bild och form, men även hantera CMS-system, med mera.

Webbutvecklare inom e-handel
– 2 år

Utbildning inom webbutveckling och teknik för e-handel och e-handelsplattformar. Morgondagens e-handel med mobila plattformar i en av våra snabbast ökande tillväxtbranscher. Lär dig javascript, php, databasutveckling, front-end (html & css), e-handelssystem, e-commerce, etc.

SSB i sambarbete med John Ericsson Institutet

Fastighetsförvaltare – 2,5 år

Du ska kunna upprätta värderingskalkyler, göra investeringsunderlag inom fastighetsbranschen. Inom fastighetsbranschen behövs kvalificerade kompetenser inom förvaltningsfrågor i syfte att optimera användning på kort och lång sikt och skapa värde. Affärsmannaskap, ekonomisk förvaltning och kundkontakt blir en röd tråd.

SSB i sambarbete med Travel Education Centre

Management inom hotell och besöksnäring – 2 år

Management inom hotell och besöksnäringen är utbildningen som utbildar dig till en karriär inom hotell och besöksnäringen, en av våra mest växande industrier. Efter examen kan du arbeta som exempelvis avdelningschef eller platsansvarig. Vi ger dig den spetskompetens du behöver för att göra framsteg i branschen!