Utbildning i arbetslivet

Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Det innebär bland annat att en del av utbildningen sker ute på en arbetsplats. Lärande i arbete (LIA) heter den delen och innebär helt enkelt att man gör praktik på en arbetsplats. Hos oss är en fjärdedel del av utbildningen LIA.

Stockholm School of Business yrkeshögskoleutbildningar är framtagna i nära samarbete med branschföreträdare. Det gör att vi har ett stort kontaktnät av företag och organisationer som gärna tar emot praktikanter.

Läs gärna mer om hur LIA-processen går till

Under LIA-perioden vidareutvecklas de teoretiska kunskaperna till praktisk erfarenhet. Den studerande får både arbetslivserfarenhet och möjlighet att känna på sin kommande yrkesroll redan under studietiden. Dessutom får den studerande kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen.

Är ditt företag intresserade av att ta emot LIA-studenter?

Cirka en tredjedel av utbildningen sker på en arbetsplats och fördelarna är flera:

  • Du får en första introduktion till branschen och förståelse för din kommande yrkesroll.
  • Du kommer att få utföra relevanta arbetsuppgifter under handledning vilket ger dig värdefulla färdigheter och ny kompetens.
  • Du får redan under studietiden en praktisk introduktion och förståelse för din nya yrkesroll och en inblick i hur branschen fungerar. Det gör att dig väl förberedd och konkurrenskraftig inför det kommande arbetslivet.
  • Du stärker ditt nätverk och skaffar dig branschkontakter.

Läs mer om utbildningarna på Stockholm School of Business