Jobba i nyckelrollen som lönespecialist

Utbildning för dig som vill arbeta som lönespecialist, en yrkesroll där du ofta har en nyckelroll på företaget. Du kan arbeta både som rådgivare eller konsult.

Den här utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.

Lär dig sköta ett företags lönehantering och alla praktiska moment under ett års löneredovisning. Ta hand om personaladministrativa frågor och kommunikationsinsatser. Du får kompetens inom affärsekonomi, lönehantering och personaladministration.

Lönespecialisten har en nyckelroll på företaget och kan arbeta både som rådgivare eller konsult.  Lönespecialistens yrkesroll utvecklas snabb takt. Samtidigt pågår ett stort generationsskifte. Idag är det brist på kompetenta lönehandläggare.

Du får lära dig sköta ett företags alla praktiska moment under ett års löneredovisning. Du kan jobba med löneredovisning på företag och inom offentlig sektor.

SALK Auktorisation

Utbildningen kan ge dig auktorisation, som bygger på SALK (svensk standard för auktoriserade lönekonsulter har framtagits under 2015 kvalitetssäkrar löneprocessen)

SRF Auktorisation

Utbildningen förbereder för auktorisation som lönekonsult via SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund)

I utbildningen får du bland annat lära dig:

  • Förstå och tillämpa löneadministrativa regelverk
  • Förstå hur löneområdet med moderna metoder hanteras i ekonomisystem, med särskilt fokus på det personaladministrativa området
  • Arbeta praktiskt med samtliga moment inom ett löne-år, inklusive avstämningar, rimlighetsbedömningar, felsökningar och andra bokföringsrutiner
  • Skattetabeller, arbetsgivaravgifter, marginalskatter mm
  • Avgöra vad som är förmån och vad som räknas som lön
  • Hantera och förstå övergripande avtal, pensioner och försäkringar
  • Tillämpa aktuell lagstiftning gällande olika anställningsförhållanden
  • Förstå bokföringens grunder, självständigt hantera lönerelaterade uppgifter och kommunicera om samt felsöka i bokföringen
  • Använda det affärsengelska språket som ett verktyg i internationella affärskontakter med fokus på löne- och personalfrågor.

Jobba på ekonomiavdelning eller byrå

Du kommer kunna jobba på ekonomiavdelning eller byrå på ett större företag eller som konsult på en löne- eller redovisningsbyrå.

 

Mål med utbildningen

Utbildningens innehåll