Kursplan Lönespecialist

Övergripande kursplan för Lönespecialist

Kurs Poäng
Arbetsrätt 30
Examensarbete 20
Kompetensportfölj och Entreprenörskap 10
Konsultativt arbetssätt 10
Lärande i Arbete 1 40
Lärande i Arbete 2 40
Lönehantering och lönesystem 1 40
Lönehantering och lönesystem 2 40
Pensioner och försäkringar, förmånsrätt och resereglemente 30
Personalarbetets innehåll och processer 30
Personalekonomi och personalredovisning 30
TOTALT 320

 

Arbetsrätt, 30p

Kursens syfte är behandla lagstiftningen och juridisk metod inom det arbetsrättsliga området.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de arbetsrättsliga lagar och avtal som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare samt ett juridiskt förhållningssätt till frågor som rör arbete, personal och löner i yrkesrollen som Lönespecialist.

Examensarbete, 20p

Kursens syfte är att den studerande ska tillämpa, fördjupa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser samt utveckla ett konsultativt arbetssätt genom att självständigt lösa en eller flera komplexa frågeställningar enligt uppdragsgivares förfrågan.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla förmåga att självständigt analysera och presentera ett konsultuppdrag inom lönehantering och personaladministration.

Kompetensportfölj och Entreprenörskap, 10p

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Konsultativt arbetssätt, 10p

Kursen syfte är att behandla den konsultativa aspekten av yrkesrollen som Lönespecialist.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om den konsultativa processen samt förmåga att tillämpa service och säljande arbetssätt I kundrelationer.

Lärande i Arbete 1, 40p

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Lönespecialist.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom lönehanteringsarbete.

Lärande i Arbete 2, 40p

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Lönespecialist.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom lönehanterings- och personaladministrationsarbete.

Lönehantering och lönesystem 1, 40p

Kursens syfte är behandla grundläggande löneberedningsarbete samt lönehanterings- och personaladministrationsarbetets roll i och påverkan på företag och organisationer.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla teoretiska kunskaper inom löneadministration samt förmåga att hantera grundläggande löneberedning och branschanpassade systemlösningar i yrkesrollen som Lönespecialist.

Lönehantering och lönesystem 2, 40p

Kursens syfte är att behandla det löneberedande arbetet med hänsyn till arbetsrättsliga och systemtekniska aspekter.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om årliga lönerutiner samt förmåga att hantera företags och organisationers löneadministration och branschanpassade systemlösningar i yrkesrollen som Lönespecialist.

Pensioner och försäkringar, förmånsrätt och resereglemente, 30p

Kursens syfte är behandla hanteringen av pensioner och försäkringar samt förmånsrätt och reseregulativa bestämmelser.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om komplexa regelverk samt förmåga att bereda lön i enlighet med bestämmelser för pension, försäkringar, förmåner och resor.

Personalarbetets innehåll och processer, 30p

Kursens syfte är att behandla olika processer inom HR- och personaladministration.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om hur olika lönefrågor påverkas av personalarbetets innehåll och processer samt förmåga att hantera personaladministrativa frågor.

Personalekonomi och personalredovisning, 30p

Kursens syfte är att behandla hur ett företags humankapital kan optimeras ur ett personalekonomiskt perspektiv.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om personalekonomisk verksamhetsstyrning samt förmåga att analysera och värdera ett företags humankapital med hänsyn till lönsamhet i yrkesrollen som Lönespecialist.