Kompetenskrav för Lönespecialist

Du kommer kunna arbeta som

• Lönespecialist
• Lönekonsult
• Lönehandläggare
• Löneadministratör
• Personaladministratör, personalhandläggare

Du kommer ha kunskaper om/i

1. Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk lönehantering och personaladministration i yrkesrollen som Lönespecialist.

2. Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes-och kompetensområden såsom företagsekonomi, redovisning och HR.

3. Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk lönehantering och personaladministration i yrkesrollen som Lönespecialist.

Du kommer ha färdigheter i att

1. Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra, specialiserade arbetsuppgifter inom lönehanterings- och personaladministrationsarbete i yrkesrollen som Lönespecialist.

2. Lösa sammansatta problem inom lönehanterings- och personaladministrationsarbete i yrkesrollen som Lönespecialist.

3. Kommunicera åtaganden och lösningar gällande lönehanterings- och personaladministrationsarbete i yrkesrollen som Lönespecialist på såväl svenska som ytterligare ett språk.

Du kommer ha kompetenser för att

1. Självständigt behandla teoretisk och praktisk lönehantering och personaladministration på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som Lönespecialist.

2. övervaka lönehanterings- och personaladministrationsarbete samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som Lönespecialist.