Kompetenskrav för Lönespecialist

Du kommer kunna arbeta som

 • Lönespecialist
 • Lönekonsult

Du kommer ha kunskaper

 1. De moment som täcker det löpande lönearbetet under en vanlig lönemånaden inkl. avstämningar och årsskiftesrutiner
 2. Lagar och avtal som styr löneadministrationen inom arbetslivet såsom skatterätt med fokus på skatter, avgifter och förmånsrätt
 3. Lagar och avtal som reglerar anställning, såsom arbetsrätt, LAS, kollektivavtal, anställningsavtal och andra avtal. Trygghetsförsäkringar.
 4. Löneanalys och lönerevision samt strategi för lönesättning.
 5. Företags och organisationers ekonomiska redovisning med fokus på personalekonomi.
 6. Lönesystemets uppbyggnad och koppling till ekonomisystemet
 7. Bokföring och redovisning med fokus på lönerelaterad bokföring
 8. Personalekonomiska begrepp och kalkyler.
 9. Personaladministrativa begrepp och tillämpningar.
 10. Engelska begrepp och uttryck inom lön och HR.
 11. Den nya yrkesrollen inom lönehantering.

Du kommer ha färdigheter i att

 1. förstå och tillämpa det löneadministrativa regelverket
 2. förstå hur löneområdet med moderna metoder behandlas i organisationers ekonomisystem, med tyngdpunkt på det personalekonomiska området.
 3. arbeta praktiskt med samtliga moment som ett löneår består av, inkl avstämningar, rimlighetsbedömningar, felsökningar och andra bokföringsmässiga rutiner
 4. arbeta med skattetabeller, arbetsgivaravgifter, marginalskatter mm
 5. avgöra vad som räknas som förmån/vad som räknas som lön
 6. hantera och förstå övergripande avtal, pensioner och försäkringar
 7. tillämpa aktuell lagstiftning gällande olika anställningsförhållanden
 8. förstå bokföringens grunder, själv hantera lönerelaterade uppgifter för bokföring samt kommunicera om och felsöka i bokföringen
 9. använda administrativa programvaror som verktyg inom lön, ekonomi och HR
 10. använda det engelska språket som ett verktyg i internationella affärskontakter med fokus på löne- och personalfrågor

Du kommer ha kompetenser för att

 1. Behärska alla momenten som ett helt löneår består av.
 2. Självständigt kunna arbeta med löneredovisning på ett företag eller inom offentlig sektor
 3. Självständigt hantera lönerelaterad bokföring, kommunicera om och felsöka i bokföringen
 4. Tolka och tillämpa arbetsrättslig lagstiftning, regler och kollektivavtal med hjälp av lagtext och juridiska handböcker
 5. Hantera personaladministrativa frågor
 6. Genomföra muntliga och skriftliga kommunikationsinsatser, och med hög servicekänsla bidra till att utveckla den konsultativa aspekten av yrkesrollen
 7. Tydliggöra och utveckla yrkesrollen som lönespecialist på sina arbetsplatser i branschens förändringsprocess.
 8. Komplettera sin tjänst som lönespecialist genom att arbeta praktiskt med grundläggande bokföring, bokföringsfrågor och redovisning.
 9. Kunna arbeta som lönespecialist på större eller medelstora företag och organisationer, konsult inom löneområdet hos bemanningsföretag, på lönebyrå eller outsourcingföretag.