Stockholm School of Business

Stockholm School of Business (SSB) är en yrkeshögskola med specialkompetens inom ekonomi och försäljning. Gemensamt för alla våra utbildningar är ett nära samarbete med branschföreträdare. Våra lärare och föreläsare handplockas från näringslivet och tillhör ofta de främsta inom sitt yrke. För oss är samverkan nyckeln till en bra utbildning. Utbildningarna anpassas kontinuerligt utifrån företagens aktuella behov. Både avseende det teoretiska och det arbetsplatsförlagda lärandet (LIA – lärande i arbete).

De flesta studenter får jobb inom branschen

Utbildningarna på Stockholms School of Business har stark förankring i arbetslivet. En stor och viktig del av utbildningarna utgörs av LIA (lärande i arbete) ute på företag och organisationer. Studenterna får där pröva sina kunskaper i praktiken.

De kunskaper och kompetenser våra studenter får på utbildningen testas i olika typer av projektarbeten, både enskilt och i grupp. Projekten, som även blir studenternas arbetsprover och case att ta med sig in i branschen, bedöms av professionella yrkespersoner.

Våra studenter får en naturlig kontakt med arbetslivet inom det område de inriktat sig på. Detta är en av anledningarna till att så många av våra studenter får jobb inom det område de utbildat sig. En vanlig uppskattning hos YH-myndigheten är att 9 av 10 får jobb.
För oss är det du som student som är betydelsefull. Hos oss kommer du att:

  • Växa som individ, både vad gäller självförtroende, kunskap och kompetens
  • Utveckla din förmåga till kreativt tänkande och kritiskt granskande
  • Lära dig att se både helheter och upptäcka detaljer
  • Få en bra inblick i arbetslivet och knyta egna personliga kontakter

Som student hos oss har alltid möjlighet till individuell coaching och samtal. SSB är studentens bollplank både vad gäller studierna och framtida arbete.

Auktoriserad yrkeshögskola

Stockholm School of Business är en av ytterst få yrkeshögskolor som uppfyller alla krav som Almega Utbildningsföretagen ställer för att bevilja en kvalitetsauktorisering. Auktorisationen är en garanti för att vi står för högsta möjliga kvalitet och etik – och är en trygghet för dig som ska gå en YH-utbildning hos oss.

För att erhålla en kvalitetsauktorisation måste följande 8 kriterier uppfyllas:
Kompetensbehov
Relevanta utbildningar
Struktur
Pedagogik
Personell kompetens
Metodutveckling
Resultatuppföljning
Systematiskt kvalitetsarbete

SSB och Elevera Education Group

SSB är en del av Elevera Education Group som bedrivit utbildningsverksamhet sedan 1989 och YH-utbildning sedan 2004. För närvarande utbildas, utvecklas och inspireras över tusen studenter i koncernens utbildningar på Medieinstitutet, TEC Travel Education Centre, John Ericsson Institutet och här på Stockholm School of Business. Vi finns  i Stockholm, Göteborg och Malmö.