Kursplan för Paralegal

Övergripande kursplan för Paralegal

Kurs Poäng
Administration, kommunikation och service 35
Ekonomi 30
Examensarbete 25
Juridik 1 100
Juridik 2 40
Juridisk svenska, metodlära och informationssökning 30
Kompetensportfölj och Entreprenörskap 10
Legal English 20
Lärande i arbete (LIA) 1 50
Lärande i arbete (LIA) 2 60
TOTALT 400

 

Administration, kommunikation och service, 35 poäng

Kursens syfte är att behandla kommunikation och service med IT-verktyg som arbetsverktyg. 

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper i de vanliga administrativa IT-verktygen samt förmåga att tillämpa service i yrkesrollen som Paralegal.

Ekonomi, 30 poäng

Kursens syfte är att behandla företagandets ekonomiska villkor. 

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om hur företagsekonomiska samband används för planering och styrning av en affärsverksamhet samt ett affärsekonomiskt förhållningssätt i yrkesrollen som Paralegal.

Examensarbete, 25 poäng

Kursens syfte är att den studerande ska lösa ett sammansatt yrkesrelaterat problem genom att tillämpa och kombinera  förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser. 

Målet med kursen är att den studerande ska behandla innehåll inom teoretisk och handläggning, bearbetning och granskning av juridiska handlingar på ett sådant sätt att det leder till vidare lärande och professionell utveckling.

Juridik 1, 100 poäng

Syftet med kursen är att behandla den svenska civilrätten, processrätten samt straffrätten. 

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om den lagstiftning som den svenska civilrätten, processrätten och straffrätten omfattar samt förmåga att identifiera, presentera och lösa juridiska problem inom kursens sakområden.

Juridik 2, 40 poäng

Syftet med kursen är att behandla offentlig rätt i Sverige. 

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om den lagstiftning som den offentliga rätten (statsrätt och förvaltningsrätt) omfattar samt förmåga att identifiera, presentera och lösa juridiska problem inom kursens sakområden.

Juridisk svenska, metodlära och informationssökning, 30 poäng

Kursens syfte är att behandla juridisk källmaterial samt den juridiska metodlärans teori och praktik. 

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om olika juridiska metoder samt förmåga att analysera juridisk argumentation.

Kompetensportfölj och entreprenörskap, 10 poäng

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling. 

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Legal English, 20 poäng

Kursens syfte är att behandla språkliga aspekter av professionella yrkesrelationer på engelska. 

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om engelsk terminologi med fokus på handläggning, bearbetning och granskning av juridiska handlingar samt förmåga att värdera kulturella aspekter i syfte att skapa framgångsrika yrkesrelationer på en internationell marknad.

Lärande i arbete 1, 50 poäng

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Paralegal. 

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad  yrkespraktisk kompetens inom arbete med handläggning, bearbetning och granskning av juridiska handlingar.

Lärande i Arbete 2, 60 poäng

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Paralegal. 

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom arbete med handläggning, bearbetning och granskning av juridiska handlingar.