Kompetenskrav för Paralegal

Du kommer kunna arbeta som:

 

 • Juristassistent
 • Paralegal
 • Domstolshandläggare
 • Juridisk sekreterare
 • Advokatsekreterare
 • Åklagarsekreterare
 • Domstolssekreterare

Arbetslivets kompetenskrav:

 • Kompetens att handlägga, bearbeta och granska juridiska handlingar i yrkesrollen som Paralegal.
 • Kompetens att använda juridisk metod och terminologi.
 • Kompetens att tillämpa Sveriges rättssystem och rättsordningens grunddrag.
 • Kompetens att hantera informationssökning för att nyttja centrala rättskällor.
 • Kompetens att ansvara för kontakter med klienter, ombud, myndigheter och domstolar.
 • Kompetens att tillämpa juridiskt språk generellt och särskilt inom lagstiftning.
 • Kompetens att kommunicera juridiska ärenden i tal och skrift på svenska och engelska.
 • Kompetens att tolka och förstå redovisning, kalkylering och finansiering.

Du kommer ha kunskaper om:

 • Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk handläggning, bearbetning och granskning av juridiska handlingar i yrkesrollen som Paralegal.
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes-och kompetensområden såsom företagsekonomi, redovisning och administration.
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk handläggning, bearbetning och granskning av juridiska handlingar i yrkesrollen som Paralegal.

Du kommer ha färdigheter i att

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra, specialiserade arbetsuppgifter inom arbete med handläggning, bearbetning och granskning av juridiska handlingar i yrkesrollen som Paralegal.
 • Lösa sammansatta problem inom arbete med handläggning, bearbetning och granskning av juridiska handlingar i yrkesrollen som Paralegal.
 • Kommunicera åtaganden och lösningar gällande arbete med handläggning, bearbetning och granskning av juridiska handlingar i yrkesrollen som Paralegal på såväl svenska som ytterligare ett språk.

Du kommer ha kompetenser för att

 • Självständigt behandla teoretisk och handläggning, bearbetning och granskning av juridiska handlingar på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som Paralegal.
 • Övervaka arbete med handläggning, bearbetning och granskning av juridiska handlingar samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som Paralegal.