Yh-utbildning inom bokföring, redovisning och ekonomistyrning

En yrkesroll som innefattar ett helhetsansvar inom löpande redovisningsarbete, bokslut och årsredovisning.

Den här utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.

 

Den generella arbetskraftsbristen och bristen på ekonomer i synnerhet gör att arbetsmarknaden för Redovisningskonsulter ser mycket bra ut. Efterfrågan på redovisningsekonomer är större än tillgången de närmaste åren. Både inom det privata näringslivet och offentlig sektor väntas efterfrågan vara stor.

Auktoriserad redovisningskonsult

Titeln auktoriserad redovisningskonsult är en kvalitetsstämpel och ger en tydlig yrkesidentitet som professionell redovisningskonsult. Utbildningen uppfyller de teoretiska kunskapskraven för auktorisation i enlighet med SRF:s riktlinjer.

Bokföring, redovisning och ekonomistyrning

Utbildningen Redovisningskonsult på Stockholm School of Business ger dig kompetensen att

  • självständigt och med helhetsansvar utföra praktiskt löpande redovisningsarbete
  • självständigt hantera bokslut och årsredovisningar
  • upprätta bolagshandlingar och juridiska dokument, hantera moms och skatteregler
  • hantera komplexa besluts- och värderingsfrågor och analysera nyckeltal
  • analysera och ge välgrundade förslag i företags- och skattejuridiska frågor
  • hantera IT-system och automatiserade processer
  • budgetera, analysera, styra och planera, utföra beräkningar och upprätta kalkyler
  • kommunicera kundvärde och upprätta långsiktiga affärsrelationer
  • ta affärsmässigt helhetsansvar i arbetet mot ökad kundnytta och lönsamhet

Läs gärna mer om kunskaper och färdigheter efter avslutad utbildning och titta gärna närmare på utbildningens innehåll.

Samverkan med arbetslivet

Utbildningen är utformad för att möta de kompetenskrav och krav på yrkeskunnande inom bokföring, redovisning och ekonomistyrning som efterfrågas av arbetslivet. Utbildningen uppfyller också de teoretiska kunskapskrav för auktorisation som branschorganisationerna ställer.

För att tillgodose yrkesrollens krav och de förändringar som den möter innehåller utbildningen även konsultativ projektledning och rapportering med IT-stöd.

Yrkesroller

Efter avslutad utbildning kan du jobba som redovisningskonsult, redovisningsekonom, redovisningsspecialist och ekonomiansvarig.