Kompetenskrav Redovisningskonsult

Du kommer kunna jobba som

 • Redovisningskonsult
 • Redovisningsekonom
 • Redovisningsspecialist
 • Ekonomiansvarig, övrig

Arbetslivets kompetenskrav på utbildningen

 • Kompetens enligt de utbildningskrav som kvalificerar för
  auktorisation enligt SRF Konsulterna
 • Kompetens att självständigt och med helhetsansvar utföra praktiskt löpande redovisningsarbete
 • Kompetens att självständigt hantera bokslut och årsredovisningar
 • Kompetens att upprätta bolagshandlingar och juridiska dokument, hantera moms och skatteregler
 • Kompetens att hantera komplexa besluts- och värderingsfrågor och analysera nyckeltal
 • Kompetens att analysera och ge välgrundade förslag i företags- och skattejuridiska frågor
 • Kompetens att hantera IT-system och automatiserade processer
 • Kompetens att budgetera, analysera, styra och planera, utföra beräkningar och upprätta kalkyler
 • Kompetens att kommunicera kundvärde och upprätta långsiktiga affärsrelationer
 • Kompetens att ta affärsmässigt helhetsansvar i arbetet mot ökad kundnytta och lönsamhet

Du kommer ha kunskaper i

 • Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk bokföring, redovisning och ekonomistyrning i yrkesrollen som redovisningskonsult.
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes-och kompetensområden såsom affärsjuridik, budgetarbete och verksamhetsstyrning.
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk bokföring, redovisning och ekonomistyrning i yrkesrollen som redovisningskonsult.

Du kommer ha färdigheter att

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra, specialiserade arbetsuppgifter inom bokförings-, redovisnings och ekonomistyrningsarbete i yrkesrollen som Redovisningskonsult.
 • Lösa sammansatta problem inom bokförings-, redovisnings och ekonomistyrningsarbete i yrkesrollen som Redovisningskonsult.
 • Kommunicera åtaganden och lösningar gällande bokförings-, redovisnings och ekonomistyrningsarbete i yrkesrollen som Redovisningskonsult på såväl svenska som ytterligare ett språk.

Du kommer ha kompetenser för att

 • Självständigt behandla teoretisk och praktisk bokföring, redovisning och ekonomistyrning på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som Redovisningskonsult.
 • Övervaka bokförings-, redovisnings och ekonomistyrningsarbete samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen Redovisningskonsult.