Kompetenskrav för Säljare B2B

Du kommer kunna arbeta som

 • Säljare B2B
 • Företagssäljare
 • Account manager
 • Key account manager
 • Säljkonsult

Arbetslivets kompetenskrav

 • Kompetens att driva säljprocesser utifrån krav på kundnytta och långsiktig lönsamhet
 • Kompetens att skapa, vårda och utveckla kundrelationer
 • Kompetens att ta affärsmässigt helhetsansvar och bidra i säljutvecklande arbete
 • Kompetens att kommunicera, konkretisera och förhandla erbjudanden i affärssituationer
 • Kompetens att planera, analysera och systematisera arbete med kundlojalitet
 • Kompetens att utföra lönsamhetsberäkningar och budgetera för aktiviteter och projekt
 • Kompetens att bedriva proaktiv försäljning, identifiera och prioritera affärer inom offentlig sektor
 • Kompetens att tolka, utforma och ingå juridiskt korrekta affärsavtal
 • Kompetens att hantera försäljning och marknadsföring i  digitala kanaler och sociala medier
 • Kompetens att tillämpa entreprenörskap i yrkesutövandet

Du kommer ha kunskaper om

 •  Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk försäljning, kundbearbetning och kundvård i yrkesrollen som Säljare B2B.
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes-och kompetensområden såsom marknadsföring, företagsekonomi och affärsjuridik.
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk försäljning, kundbearbetning och kundvård i yrkesrollen som Säljare B2B.

Du kommer ha färdigheter i att

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra, specialiserade arbetsuppgifter inom försäljnings-, kundbearbetning och kundvårdsarbete i yrkesrollen som Säljare B2B.
 • Lösa sammansatta problem inom försäljnings-, kundbearbetning och kundvårdsarbete i yrkesrollen som Säljare B2B.
 • Kommunicera åtaganden och lösningar gällande försäljnings-, kundbearbetning och kundvårdsarbete i yrkesrollen som Säljare B2B på såväl svenska som ytterligare ett språk.

Du kommer ha kompetenser för att

 • Självständigt behandla teoretisk och praktisk försäljning, kundbearbetning och kundvård på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som Säljare
  B2B.
 • Övervaka försäljnings-, kundbearbetning och kundvårdsarbete samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen Säljare B2B.